Naujienos

Padėka UAB „Dimela Lietuva“ kolektyvui

2015 m. gruodžio 2 d.

Dėkojame UAB „Dimela Lietuva“ kolektyvui už skanius konservus mūsų katinukams.