1,2% GPM Parama

Mums skirti 1,2% paramą galite dviem būdais

Pirmas būdas: užpildytos FR0512 formos persiuntimas VMI.

Parsisiųsti FR0512_V4 formą 

Atsispausdinkite FR0512 formą Dalis duomenų „Katino Svajonė“ formose užpildyta.
Formoje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo:

 • 1 laukelis – Jūsų asmens kodas;
 • 2 laukelis – Jūsų telefono numeris;
 • 3V laukelis – Jūsų vardas;
 • 3P laukelis – Jūsų pavardė;
 • 4 laukelis – Jūsų adresas;
 • 5 laukelis – mokestinis laikotarpis (2021);
 • 6S laukelis – pažymėkite „X“ ženklu;
 • 7A laukelis – pažymėkite „X“ ženklu ;
 • 9A laukelis – pažymėti „x“ ženklu
 • E1 laukelis – įrašykite skaičių „2“- mokesčio dalis skiriama vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;
 • E2 laukelis – gavėjo identifikacinis numeris, įrašykite 302899022;
 • E3 – paramos gavėjo pavadinimas, įrašykite VŠĮ Katino svajonė;
 • E4 laukelis – Mokesčio dalies dydis procentais 1,2%;
 • E5 laukelis – nurodomas mokestinis laikotarpis (nuo vienerių iki penkerių metų).

Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.
Įdėkite formą į paprastą voką ir užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos.
Užklijuotą voką nuneškite į savo miesto VMI arba siųskite paštu adresu: Deklaracijų Tvarkymo Skyrius Druskininkų AVMI. Neravų g. 8 Druskininkai LT – 66257  iki gegužės 1 d.

Antras būdas: FR0512 formos pildymas internete.

Elektroninio deklaravimo sistema

 1. Paspauskite aukščiau esančią nuorodą ir pasirinkite savo internetinį banką, arba įeikite į savo internetinę bankininkystę ir pasirinkite elektroninį deklaravimą.
 2. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
 3. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 v.5 kaip paaiškinta pirmame būde punktai 3-15.

Svarbu žinoti

 • Jeigu pildote metinę pajamų deklaraciją, 1,2% prašymą reikėtų atiduoti kartu su ja.
 • 1,2% paramos galite padalinti kelioms organizacijoms. Jas reikia nurodyti vienoje prašymo formoje.
 • Jeigu Jūsų prašymuose bus klaidų, VMI jums grąžins formą pataisymui ir iki šių metų liepos 1 dienos Jūs dar galėsite užpildyti patikslintą formą.