Parama naujoms patalpoms

siamas parama KS

(English below)

Dabartinės mūsų prieglaudos patalpos, esančios Kaune, Partizanų g. 15, yra nuomojamos. Deja, čia įsikūrę žinojome, jog tai tik laikinas prieglobstis ir greitai šios patalpos su aplinkui esančiais pastatais bus nugriautos. Išsinuomoti patalpas mieste yra ganėtinai sunku, nes jos turi atitikti veterinarines normas, būti ne mažesnės nei 120 kv. m, pasiekiamos viešuoju transportu, kuriuo naudojasi daugelis mūsų savanorių. Kadangi išsilaikome tik iš žmonių paramos, nuomos kainos turėtų būti pakankamos mums išsimokėti. Dėl visų šių priežasčių mes norime įsigyti nuosavas patalpas, kurias galėtume įsirengti pagal mūsų ir globojamų kačių bei katinų poreikius ir nebebijoti iškeldinimo.

Tačiau mes esame pelno neturinti įmonė, visi mūsų darbuotojai ir savanoriai dirba neatlygintinai, net neturime įmonei priklausančių transporto priemonių, todėl negalime pasiimti paskolų iš bankų būsto įgyjimui, nes neturėtume kaip jų išmokėti.

 

Vienintelė mūsų viltis yra žmonių aukos. Tik surinkę iš suaukotų lėšų galėtume įsigyti nuosavas patalpas, kuriose benamiai katinai ir katės galėtų laukti savo žmonių sargų ir nuolatinių namų. Labai prašome nelikti abejingais esančiai situacijai ir prisidėti prie mūsų išsilaikymo. Net ir mažiausia parama yra naudinga ir tiesia kelią į naujus prieglaudos namus.

2019 m. spalio 24 d. paminėjome savo 7-ąjį gimtadienį. Mūsų svajonė – sulaukti 8-ojo gimtadienio ir paminėti jį nuosavuose namuose.

Prisidėti prie mūsų svajonės išsipildymo Jūs galite pervesdami pinigus į mūsų sąskaitą:

Gavėjas: VŠĮ Katino svajonė
Įmonės kodas: 302899022
A/S Nr.: LT887300010157923396
Bankas: AB Swedbank
Paskirtis: Parama prieglaudos patalpoms

Parama per PayPal

Taip pat padėti mums galite dalindamiesi mūsų pagalbos šauksmo plakatu tiek internetinėje erdvėje, tiek pasikabindami šį plakatą savo darbo, mokslo, susibūrimų bei kitose vietose. Plakatą galite parsisiųsti čia arba susisiekę su mumis el. paštu info@katinosvajone.lt

English:

Our current shelter premises, located in Kaunas, Partizanų str. 15, are rented. Unfortunately, we knew from the start that this was going to be just temporary accommodation, and soon the premises, together with nearby buildings, are going to be demolished. It is very difficult to rent space within the city because they have to meet the veterinarian standards, be no less than 120 square meters and accessible via public transport, which is used by many of our volunteers. Since we survive only thanks to our supporters, the rental price should also be reasonable enough for us to pay. All of these reasons lead to our wish to acquire our own premises which we could furnish to fit our needs and the needs of our fostered cats and kittens, without the fear of being evicted.

However, we are a non-profit company, all of our employees and volunteers work without pay and we don’t even own any company vehicles. Therefore, we cannot get a bank loan to acquire any property because we wouldn’t have the means to pay it out.

Our only hope is getting donations from people. The only way for us to buy our own premises where homeless cats and kittens could wait for their guardian humans and forever homes is to collect the necessary funds from donations. We sincerely ask you to not be indifferent to our current situation and contribute to our survival. Even the smallest donation can make a difference and pave the road towards our new shelter.

On 24 October 2019, we celebrated our 7th birthday. Our dream is to reach our 8th birthday and celebrate it at our own new home.

You can help make our dream come true by transferring any amount of money into our bank account:

Beneficiary: VŠĮ Katino svajonė
Company code: 302899022
Bank account number: LT887300010157923396
Bank: AB Swedbank
Purpose: Parama prieglaudos patalpoms

You also can help by sharing our poster online or by hanging it at your work, school, community and other places. You can download the poster here or by sending us an email: info@katinosvajone.lt